Yönetim Kurulu
Başkanı Mesajı

Dünya çağında mühendislik yazılım teknolojileri üretmek ve kaliteli mühendislik hizmetleri vermek; araştırmacı olmayı, sürekli yenilenmeyi ve kendini geliştirmeyi, bilimsel kural ve ilkeleri uygulamayla doğru, etkin ve ekonomik olarak birleştirmeyi, tarafsız ve çıkarsız bir şekilde meslek etiğine uygun hareket etmeyi gerektirir.

25 Şubat 1985 günü çıktığımız mühendislik yolculuğunun hareket noktası, uygulamada bilimsel mükemmelliğin arayışıdır. Prota’nın yaratıcı mesleki çözümleriyle farklılaşan hizmetler sunabilmesinin ardında, bu arayışın iş ilkesi olarak benimsenmesi ve uygulanması gerçeği yatmaktadır.

Toplumlar gelişir, ihtiyaçlar farklılaşır... Bu döngüde Prota’nın misyonu, gelecek ihtiyaçların öngörüsü ile doğru ve etkin çözümleri bugünden geliştirmektir. Bu yüzden sloganımız “Geleceği Güçlendirin”dir.

Bu misyon, her süreçte yenilikçi bir yaklaşım içinde çalışmayı gerektirir. En değerli kaynağımız insandır, ekibimizdir… Temel amacımız; geçmişine saygılı, dürüst, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, mühendislik yolculuğuna takım ruhu içinde devam etmektir.

Bu nedenle Prota, işveren memnuniyeti odaklı olduğu kadar “ilişkilerde samimi, işte güvenilir ve sorumlu” bir takım çalışması ortamında, çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin sürekli güçlendirildiği bir yönetim politikası uygular. Sürekli eğitim, Prota geleneğinin en değişmez bileşenidir.

Prota’da her çalışma, müşteri ihtiyacına gerçek yanıtı verebilecek şekilde en son bilimsel gelişmelerin araştırıldığı, en güncel teknolojilerin irdelendiği ve bu doğrultuda alternatif çözümlerin oluşturulduğu bir kaynak çalışma teşkil eder.

38 yıllık geçmişin güvencesi altında “Geleceği Güçlendirme” yolculuğumuzda, daha uzun yıllar tüm iş ve çözüm ortaklarımızla el ele olmayı diliyoruz.

Jozef Kubin Yönetim Kurulu Başkanı