ProtaStructure Lisans Karşılaştırma Tablosu

ProtaStructure inşaat sektöründe ve yapı tasarımında duyulan ihtiyaçlara uygun olarak farklı işlev setleri geliştirdi.

İnşaat mühendisliği öğrencileri için hazırladığımız ProtaStructure Öğrenci Sürümü ve programın özelliklerini tanımak için sunduğumuz Deneme Sürümü ile ilgili bilgi almak için Destek Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Genel PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Tanımlanabilecek en fazla kat adedi 5
Kat başına tanımlanabilen en fazla kolon ve perde adedi 30
Kat başına tanımlanabilen en fazla serbest çubuk adedi (kirişler limitsiz) 20
Süre kısıtlaması 30 Gün 180 Gün
Ticari versiyonlarla proje uyumluluğu
DXF, DWG, PDF, DOCX formatlarına veri aktarımı
Çelik modelin gerçek Tekla nesnelerine çevrilmesi
IFC İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon
SAF İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon YENİ
Autodesk Revit ile iki yönlü özel BIM veri transferi (Family Eşleştirme Özelliği ile) YENİ
Arka plan filigran yazısı olmayan hesap raporları
Şirket ve lisans bilgisi içeren özelleştirilmiş raporlar
Arayüz ve raporlarda çoklu-lisan desteği
Lehçe, Romence, Sırpça, Slovence gibi yeni dillerin desteği YENİ
SI, Emperyal ve MKS birim sistemlerinin modelleme, analiz, tasarım ve detaylandırmada kullanımı YENİ
Uluslararası Tasarım, Yük ve Deprem Şartnameleri Desteği
Fiziksel Modelleme PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Yapısal elemanlar kullanılarak sezgisel ve etkileşimli modelleme
Tek bir merkezi 3-Boyutlu model üzerinde Betonarme, Çelik ve Kompozit modelleme
Doğrusal, yay ve kemer şeklinde çubuk elemanlar ile serbest modelleme YENİ
Çelik Makas, Aşık/Kuşak, Çapraz ve Gergi Çubuğu Elemanlarının Modellenmesi
Parametrik çelik kubbelerin modellenmesi YENİ
Kolon, kiriş ve makasların arasına çoklu çaprazların tek hamlede tanımlanabilmesi YENİ
Makas ve Kirişlerin Arasına Aşık Tanımlanabilmesi
Create custom trusses with Truss Editor (or import trusses from DXF files)
Convert free frame members to Trusses
Geliştirilmiş Bükme Sac ve Sıcak Haddelenmiş Çelik Profil Kütüphanesi
Birleştirilmiş Çekirdek Perdelerin Modellenmesi
Perde Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi
Dolgu Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi
Kısmi Dolgu Duvarların Modellenmesi
İki Nokta ile Dolgu Duvar Tanımlama
Kolon/Kiriş Kesit Sabit Noktalarının Belirlenmesi
Dinamik Veri Giriş Sistemi ile Esnek Modelleme
Poligon Şekilli Döşeme Boşlukları
Dikdörtgen, Daire veya Poligon Şekilli Düşük Döşeme Elemanları
Perde Bağ Kirişlerinin Modellenmesi
Bodrum Perdelerinin Modellenmesi
Güçlendirme Perdelerinin Modellenmesi
Kolon Mantolarının Modellenmesi
Kolon ve Kirişlerin Karbon Lifli Polimer (FRP) ile Sargılanarak Güçlendirilmesi YENİ
Bina Analizi için Farklı Modellerin Birleştirilmesi
Yük Hesapları, Yüklerin Dağıtılması/Uygulanması, Yük Kombinasyonları ve Yükleme Sistemi PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Kırılma çizgileri ile döşemelerden kirişlere otomatik yük aktarımı (sadece plak döşemeler)
Sonlu elemanlar ile otomatik yük hesabı ve aktarımı (bina analizinden önce veya analiz sırasında)
Nervür/Kaset döşeme yüklerinin SE analizi ile her zaman otomatik aktarımı YENİ
Rüzgar yüklerinin otomatik hesabı ve kat seviyelerine etki ettirilmesi (çatı rüzgar yükleri otomatik hesaplanmaz)
Kar yüklerinin otomatik hesabı (Elemanlara otomatik olarak etki ettirilmez) YENİ
Gradyan ve Eşit Dağılımlı Isı Yüklemesi
Tüm eleman yüklemeleri için tasarlanmış Yeni ve Esnek Yük Editörü YENİ
Elemanlara uygulanmış tüm yüklerin fiziksel model üzerinde 3B olarak görselleştirilmesi ve incelenmesi YENİ
Elemanlara herhangi bir yük halinde, istenen lokal veya global doğrultularda yük tanımlanabilmesi YENİ
Makas düğüm noktalarına veya elemanlarına istenen doğrultuda yük tanımlanabilmesi YENİ
Düz, yay veya kemer şeklindeki çubuk elemanlarına istenen doğrultuda yük tanımlanabilmesi YENİ
Seçilen tasarım ve deprem yönetmeliklerine göre yük halleri ve kombinasyonlarının otomatik oluşturulması
İstenen sayıda kullanıcı-tanımlı yatay ve düşey yük hali oluşturabilme imkanı ve bunlara yük atanması YENİ
Kullanıcı-tanımlı düşey yük hallerinin Sismik Kütle ve Hareketli Yük Azaltma işlemlerinde dikkate alınması YENİ
Perdelerde otomatik otomatik olarak statik ve dinamik toprak yüklerinin hesabı (zemin profili, su tablası ve sürşarj ile) YENİ
Otomatik Analitik Modelleme PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Dünya Standartlarında 3-Boyutlu Analiz Model ve Sonlu Elemanlar Analizi
Otomatik Rijit Bölge ve Uç Mafsallarına Sahip Çubuk Elemanlar
Perde Duvarların SE-Kabuk ile Modellenmesi
Perde Duvarların Orta-Kolon ile Modellenmesi
Döşeme Sistemlerinin Bina ile Birlikte Analizi
Esnek (Yarı-Rijit) Diyafram Seçeneklerinin Kullanımı
Diyafram Seçeneklerinin Kat Bazında Kontrolü
Kolon Kesitlerinin SE Ağından Otomatik Olarak Çıkarılması
Analiz Yöntemleri PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Düşey ve Yatay Yükler Altında Statik Analiz
Düzgün ve Değişen Sıcaklık Farkı Yüklemesi
Otomatik Rüzgar Yükleri
Kar Yüklerinin Otomatik Hesaplanması (Elemanlara otomatik atanmaz) YENİ
İnşaat Aşamaları Analizi
İnşaat Aşamaları analizinde malzemenin uzun dönem sünme ve büzülme etkilerinin dikkate alınması YENİ
Tek bir Analiz ile Zemin-Yapı Etkileşimi (Elastik temel üzerinde yapı analizi) YENİ
Deprem İzolatörleri
İkinci derece etkiler için P-Delta analizi
Bina ve SE Döşeme/Temel Analiz Sonuçları için geliştirilmiş tek bir entegre son-işlemci YENİ
Döşeme hesap aksı diyagramlarının ve istasyon noktalarının 3-B analiz modelinde görüntülenebilmesi YENİ
Seismic Analysis and Design Capabilities PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Elastik ve tasarım tepki spektrumlarının yönetmelik parametrelerine uygun otomatik hesabı
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Analizi
Mod Birleştirme ile Deprem Analizi
Özdeğer Analizi
İki Yönde Farklı R Katsayılarının Kullanımı
Tek Bir Analizde Çatlamış ve Çatlamamış Kesit Özelliklerinin Aynı Anda Kullanılması
Bodrumlu Yapıların İki-Aşamalı Analiz Yöntemiyle Analizi
Düşey Deprem Etkilerinin Otomatik Olarak Hesaplanması
Plan ve Düşey Düzensizliklerin otomatik tespit edilmesi ve cezalarının uygulanması
Yapısal olmayan elemanlara etkiyen kuvvetlerin otomatik hesaplanması YENİ
Deprem derz boşluklarının otomatik hesaplanması YENİ
Geliştirimiş Kuvvetli Kolon - Zayıf Kiriş Kontrolleri ve Raporu YENİ
Geliştirilmiş Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri ve Raporu (Şaşırtmalı Kirişler için Seçenek ile) YENİ
Çelik Moment Çerçevelerinde Kuvvetli Kolon - Zayıf Kiriş Kontrolü YENİ
Yüksek veya Normal Sünek Elemanların Tasarımı
Esnek diyafram döşemelerinin düzlem-içi bütünlük kontrolü
Döşeme-Perde birleşimlerinde deprem yükü aktarım kontrolü
Perde-Çerçeve Devrilme Moment Oranları Kontrolü
Yapı Devrilme Kontrolü
İkinci mertebe etkilerin gerekliliği kontrolü
Katlar arası göreli ötelemelerin kontrolü
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi
Riskli Bina Değerlendirme Yöntemi
Tek Modlu Statik Artımsal İtme Analizi ve Değerlendirme
Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz ve Değerlendirme
Seçili yer hareketlerinin yönetmelik spektrumuna göre otomatik ölçeklenmesi
Zaman-Tanım alanında yapılmış analizlere ait sonuçların otomatik olarak son-işlenmesi
Artımsal İtme ve Zaman-Tanım Alanında Analiz Deplasmanlarının 3-B Görselleştirilmesi YENİ
Lif Kesit (Fiber) Elemanlar ile Doğrusal Olmayan Kuvvet-Deformasyon İlişkilerinin Hesabı
FRP ile sargılanmış elemanların değerlendirilmesi YENİ
OpenSees Veri Paylaşımı ve Son-İşleme ile Performans Analizleri ve Değerlendirme
Döşeme Sistemlerinin Analizi PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Döşemelerin Analitik Yöntemlerle Analizi
Döşemelerin Sonlu Elemanlar ile sadece düşey yükler veya tüm kombinasyonlar için analizi
Kısa-Çerçeve yöntemiyle döşemelerin üstten alta SE Yük İndirme Analizi
Yeni Analiz Yöneticisi ile Bina ve SE Döşeme analizlerinin yönetimi YENİ
Bina ve SE Döşeme analiz sonuçları için tek bir entegre analiz son-işlemcisi YENİ
Betonarme Tasarım PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Kolon/perde ve kirişlerin betonarme tasarımı
Otomatik zımbalama kontrolleri
Radye temel zımbalama kontrolünde her bir kolon altında farklı zemin gerilmesi kullanımı YENİ
Perde Duvarlarda Hasır Çelik ile Tasarım
Döşemelerde Hasır Çelik ile Tasarım
Betonarme Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Minimum Döşeme Kalınlıkları Kontrolü YENİ
Döşeme Tasarımı için geliştirilmiş yeni arayüz YENİ
Betonarme Kirişlerin Tasarım için Gruplanması
Kirişlerde gelişmiş kullanıcı-tanımlı yeni Donatı Sistemleri YENİ
Dikdörtgen, dairesel veya düzensiz şekilli kolonlara otomatik düşey ve yatay donatı yerleştirilmesi
Dikdörtgen veya düzensiz şekilli poligon perdelere otomatik düşey ve yatay donatı yerleştirilmesi
Güçlendirme Perdelerinin Ankraj Tasarımı ve Detay Çizimleri
Kısa Konsolların Tasarımı ve Detay Çizimleri (ProtaDetails)
Merdivenlerin Tasarımı ve Detay Çizimleri (ProtaDetails)
Havuzların Tasarımı ve Detay Çizimleri (ProtaDetails)
Betonarme Detay Çizimleri PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Betonarme Detay Çizimlerinin Kontrol Amaçlı Öngörünümü
ProtaDetails ile ProtaStructure modellerinin Otomatik Betonarme Detay Çizimleri
Otomatik Pafta ve Çizim Yönetimi
Dinamik Metraj Tabloları ve Revizyon Yönetimi
Akıllı Donatılar ve Araçlar ile Otomatik veya Elle Donatılandırma ve Otomatik Metraj
Mühendislik Makroları ile Yapı Bileşenlerinin Tasarımı ve Detay Çizimleri (İstinat Duvarı, Merdiven, Vb.)
Güçlendirme Perdelerinin Otomatik Detay Çizimleri (Katlar Boyunca ve Tek Tek)
İstinat Duvarı Hesabında Eurocode, US ve TBDY2018 Yönetmeliklerine Göre Tasarım
TBDY2018 Yönetmeliğine Uyumlu Detay Çizimleri (Kolon Bindirmeleri, Boşluklar, Çirozlar, Kesitler, Vb.)
Havuz Sistemleri Tasarımı ve Detay Çizimleri
Çelik Tasarım PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Çelik Kolon ve Kirişlerin Tasarımı
Çelik Makas, Çapraz, Aşık ve Kuşakların Tasarımı
Çelik kubbelerin tasarımı YENİ
AISC (LRFD ve ASD), EC3, BS5950 ve Yeni Türk Çelik Şartnamesine Göre Çelik Tasarım
Çelik Elemanlarda Otomatik Düşey Sehim Kontrolü
Çelik Bağlantıların Otomatik Tasarımı
Çelik Cephe Iskelelerinin SE Analizi ve Tasarımı (ProtaDetails)
Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
ProtaSteel: 64-bit Mimari ve modern Ribbon arayüzü YENİ
Bağlantı tiplerine kolay ulaşım için kategorize edilmiş Makro Galerisi YENİ
ProtaSteel ile Cıvatalı ve Kaynaklı Çelik Bağlantıların Otomatik Olarak Tasarlanması ve Raporlanması
Intelliconnect ile Tüm Bağlantıların Otomatik ve Uygulanabilir Olarak Oluşturulması
Çelik Bağlantıların Kullanıcı Tanımlı Olarak Oluşturulması ve Saklanması
Baklava, Sac ve Izgara Sistemlerinin Tanımlanması
Otomatik Merdiven Basamakları Makrosu ile Merdiven Basamaklarının Hızlı Tanımlanması
Otomatik Korkuluk Tanımlama
Çelik Bağlantıların Tasarım Hesap Raporları
Genel Konstrüksiyon Resimleri
Güçlü Çakışma Kontrolleri ve Model Denetleme Araçları
Kapsamlı Parça ve Marka Numaralandırma Seçenekleri
Otomatik Parça ve Marka Çizimleri
Gelişmiş Ayar Sistematiği: Global, Şirket ve Yerel Ayarları YENİ
Dinamik olarak şekillenen otomatik nesne gruplama, filtreleme ve nesne seçimi YENİ
Bağlantı makrosu arayüzlerinde Akıllı Veri Alanları YENİ
Temel Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Tekil, Sürekli ve Izgara Temeller
Temel sistemlerinin SE Analizi
Kirişli/Kirişsiz Radye Temellerin SE Analiz ve Tasarımı
Kolonların Ortak Temel için Gruplanması
İstinat Duvarlarının Statik ve Dinamik Etkiler Altında Otomatik Tasarımı (ProtaDetails)
Kazık ve Kazık Gruplarının Taşıma Güçlerinin Belirlenmesi (ProtaDetails)
Kazıkların Yanal ve Düşey Yükler Altında Analizi (ProtaDetails)
Ortak Temel Analizi için Model Birleştirme
Kazıklı Tekil Temellerin Otomatik Tasarımı
Radye Temellerin Altına Kazık Tanımlanabilmesi (veya DXF'ten ithal edilebilmesi)
Yeni Analiz Yöneticisi ile Bina ve SE Temel analizlerinin yönetimi YENİ
Bina ve SE Temel analiz sonuçları için tek bir entegre analiz son-işlemcisi YENİ
Dokümantasyon PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Entegre Mühendislik Hesap Raporları
Proje Teslimleri İçin Sıralanmış ve Numaralanmış Rapor Setleri
Dışarıda Hazırlanmış Raporların ProtaStructure Raporlarıyla Birleştirilmesi
Otomatik İçindekiler Tablosu, Akıllı Bildirimler, Şirket Logosu, Barkod ve Çok Daha Fazlası…
Görsel olarak zenginleştirilmiş ve Akıllı Bildirimler İçeren Kuvvetli Kolon ve Kesme Güvenliği Raporları YENİ
Görsel olarak zenginleştirilmiş ve Akıllı Bildirimler İçeren Yeni Döşeme Tasarım Raporu YENİ
Tüm tasarım detaylarını bir araya getiren bütünleşik Radye Temel Hesap Raporu YENİ
Elemanlar üzerindeki tüm yükleri raporlayan detaylı Eleman Yükleri Raporu YENİ
Eleman Özellik Atamaları Raporu YENİ
Donatı ankraj ve bindirme boylarının adım adım hesabını içeren detaylı rapor (ProtaDetails) YENİ
Formüller ve yönetmelik referansları içeren adım adım detaylı tasarım raporları (kazık temel, tekil temel, BA Kiriş) YENİ
Geoteknik Rapor için Ön Tasarım Özetinin Raporlanması
BIM Entegrasyonu, Paylaşım, İşbirliği ve Koordinasyon Araçları PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Önde Gelen BIM Platformları ile Paylaşım ve Entegrasyon Araçları
Autodesk Revit ile iki yönlü özel BIM veri transferi (Family Eşleştirme Özelliği ile) YENİ
2B ve 3B DXF dosyalarının ithal edilmesi ve CAD nesnelerinin yapısal nesnelere çevrilmesi
IFC İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon
SAF İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon YENİ
Analiz Modelinin Diğer Genel Amaçlı Analiz Programlarıyla Paylaşımı (SAP2000, ETABS, vb.)
Fabrikasyona Hazır 3-Boyutlu Çelik Modelinin Endüstri Standardı Platformlar ile Paylaşımı
Tüm Detay Çizimlerinin DWG ve DXF Formatlarına Çevrilebilmesi
Tüm Hesap Raporlarının Office ve PDF Formatlarına Dönüştürülebilmesi
Export analysis results to comma-delimited CSV files for custom refinement in spreadsheets YENİ
Yönetmelik Desteği PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Tasarım raporlarında çoklu-lisan desteği
TS498 - Eylül 2021 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri - TR) Revizyon
TS500-2000 (Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları - TR)
TBDY2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği - TR)
TDY2007 (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik - TR)
TSC2016 (Türkiye Çelik Tasarım Yönetmeliği - TR)
Eurocode 1 (Actions on Structures - with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS6399 (Loadings for Buildings - UK)
ASCE07 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures)
NSR-10 (Wind Loads to Colombian Seismic Code Title-B) YENİ
NTE.020 (Wind Loads to Peru Loading Code) YENİ
Eurocode 2 (Design of Concrete Structures - with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS8110-97 (StructuralUse of Concrete - UK)
ACI 318 (Building Code Requirements for Structural Concrete)
CP65 (Structural Use of Concrete - SG)
HK-2004 (Structural Use of Concrete - Hong Kong)
Peru Design Code (RC Beams Only) YENİ
Brazilian Design Code, NBR (RC Beams Only) YENİ
Indian Design Code, NBCI (RC Beams Only) YENİ
Indonesian Design Code, SNI (RC Beams Only) YENİ
Philippines Design Code, NSCP2015 (RC Beams Only) YENİ
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance - SG
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance - ML
Eurocode 8 EN1998 and P100 (Romania Seismic Code) YENİ
UBC97 (Uniform Building Code)
IBC 2018 (International Building Code)
SNI1726-2019 (Indonesia Seismic Code) Revizyon
NSCP 2015 (National Structural Code of Philippines)
DPT 1301/1302-61 (Thailand Seismic Code)
NTE.030 (Peru Seismic Code) YENİ
ANSI/AISC 360-10 (Specification for Structural Steel Buildings LRFD/ASD)
Eurocode 3 (Design of Steel Structures – with UK, SG, MY Annexes)
BS5950 (Structural Use of Steelwork in Building)
Destek ve Eğitim PS Pro. PS Ent. PS Deneme PS Öğrenci
Profesyonel Mühendislerden Kaliteli Teknik Destek
Prota Destek Portali Erişimi (Bilgi Bankası, Forum, Teknik Destek vb.)
Kapsamlı ProtaStructure Temel Eğitimi
Çevrimiçi Eğitim Videoları