ProtaStructure Lisans Karşılaştırma Tablosu

ProtaStructure inşaat sektöründe ve yapı tasarımında duyulan ihtiyaçlara uygun olarak farklı işlev setleri geliştirdi.

İnşaat mühendisliği öğrencileri için hazırladığımız ProtaStructure Öğrenci Sürümü ve programın özelliklerini tanımak için sunduğumuz Deneme Sürümü ile ilgili bilgi almak için Destek Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Fiziksel Modelleme Std. Ent. Ult.
Beton Elemanların Modellenmesi
Çelik ve Kompozit Kolon ve Kirişlerin Modellenmesi
Çelik Makas, Aşık/Kuşak, Çapraz, Kaplama Elemanlarının Modellenmesi (Yeni)
Geliştirilmiş Bükme Sac ve Sıcak Haddelenmiş Çelik Profil Kütüphanesi (Yeni)
Mantıksal Çelik Profil Seçim Arayüzü ile Profillerin Kolay Bulunması ve Atanması (Yeni)
Eğimli Elemanların Modellenmesi
Birleştirilmiş Çekirdek Perdelerin Modellenmesi (Yeni)
Perde Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi (Yeni)
Dolgu Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi (Yeni)
Kısmi Dolgu Duvarların Modellenmesi (Yeni)
İki Nokta ile Dolgu Duvar Tanımlama (Yeni)
Kolon/Kiriş Kesit Sabit Noktalarının Belirlenmesi (Yeni)
Dinamik Veri Giriş Sistemi ile Esnek Modelleme
Poligon Şekilli Döşeme Boşlukları (Yeni)
Dikdörtgen, Daire veya Poligon Şekilli Düşük Döşeme Elemanları (Yeni)
Bina Analizi için Farklı Modellerin Birleştirilmesi
Analitik Modelleme Std. Ent. Ult.
Çelik Elemanların Yapı Analizine Katılması ve Kesit Etkilerinin Bulunması
Perde Duvarların SE Kabuk ile Modellenmesi
Perde Duvarların Orta-Kolon ile Modellenmesi
Birleştirilmiş Çekirdek Perde Duvarların SE Kabuk ile Modellenmesi (Yeni)
Birleştirilmiş Çekirdek Perde Duvarların Orta Kolon ile Modellenmesi (Yeni)
Birleştirilmiş Çekirdek Perde Duvarların Tek Çubuk ile Modellenmesi (Yeni)
Zemin Yapı Etkileşimi
Deprem İzolatörleri
Döşeme Sistemlerinin Bina İle Birlikte Analizi
Esnek (Yarı-Rijit) Diyafram Seçeneklerinin Kullanımı
Diyafram Seçeneklerinin Kat Bazında Kontrolü (Yeni)
Analiz Yöntemleri Std. Ent. Ult.
Düşey ve Yatay Yükler Altında Statik Analiz
Özdeğer (Eigenvalue) Analizi
Düzgün ve Gradyan Sıcaklık Farkı Yüklemesi
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Analizi
Mod Birleştirme ile Deprem Analizi
İnşaat Aşamaları Analizi
P-Delta Analizi
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme Std. Ent. Ult.
Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi
Riskli Bina Değerlendirme
Tek Modlu Statik Artımsal İtme Analizi
Çok Modlu Artımsal İtme (IRSA)
Döşeme Analizi ve Yük Aktarımı Std. Ent. Ult.
Döşemelerin Analitik Yöntemlerle Analizi
Döşemelerin Sonlu Elemanlar ile Analizi
Sonlu Elemanlar Döşeme Sonuçlarının Bina Analizi ile Birleştirilmesi
Kırılma Çizgileri ile Yük Aktarımı
Sonlu Elemanlar ile Yük Aktarımı
Betonarme Tasarım Std. Ent. Ult.
Kolon/Perde ve Kirişlerin Betonarme Tasarımı
Zımbalama Kontrolleri
Perde Duvarlarda Hasır Çelik ile Tasarım
Döşemelerde Hasır Çelik ile Tasarım
Betonarme Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Betonarme Kirişlerin Tasarım için Gruplanması
Yeni Poligon Kolon Editörüyle Bilinen Kesit Tiplerine Kolay Donatı Yerleştirme (Yeni)
Yeni Poligon Kolon Editörüyle Birleştirilmiş Çekirdek Perdelere Kolay Donatı Yerleştirme (Yeni)
Birleştirilmiş Çekirdek Perdelerin Tek Kesit Olarak Tasarımı (ve Detay Çizimleri) (Yeni)
Şekli Bilinen Poligon Kolonlara Otomatik Donatı Yerleşimi (Yeni)
Çelik Tasarım Std. Ent. Ult.
Çelik Kolon ve Kirişlerin Tasarımı (Yeni)
Çelik Makas, Çapraz, Aşık ve Kuşakların Tasarımı (Yeni)
AISC (LRFD ve ASD), EC3, BS5950 ve Yeni Türk Çelik Şartnamesine Göre Çelik Tasarım (Yeni)
Temel Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı Std. Ent. Ult.
Tekil, Sürekli ve Izgara Temeller (Analitik ve Sonlu Elemanlar)
Kirişli/Kirişsiz Radye Temellerin SE Analiz ve Tasarımı
Kolonların Ortak Temel için Gruplanması
Ortak Temel Analizi için Model Birleştirme
Kazıklı Temeller (Tekil ve Radye)
Betonarme Detay Çizimleri Std. Ent. Ult.
Betonarme Detay Çizimlerinin Kontrol Amaçlı Öngörünümü (Yeni)
ProtaDetails ile Otomatik Betonarme Detay Çizimleri ve Mühendislik Makroları
Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Std. Ent. Ult.
ProtaSteel için Veri Oluşturma
ProtaSteel ile Otomatik Çelik Bağlantı Tasarımı, Genel Konstrüksiyon ve İmalat Çizimleri
Yönetmelik Desteği ve İngilizce Rapor Std. Ent. Ult.
İNGİLİZCE/TÜRKÇE Rapor
Eurocode 1 (Actions on Structures – with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS6399 (Loading for Buildings – UK)
TS498 (Loads on Structures - TR)
Eurocode 2 (Design of Concrete Structures – with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS8110-97 (Structural Use of Concrete - UK)
CP65 (Structural Use of Concrete - SG)
HK-2004 (Structural Use of Concrete – Hong Kong)
TS500-2000 (Rules for RC Design of Structures - TR)
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance – Singapur
TEC 2007 (Specifications for Buildings to be Built in Seismic Zones - TR)
TBDY 2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) (Yeni)
ANSI/AISC 360-10 (Specification for Structural Steel Buildings LRFD ve ASD) (Yeni)
Eurocode 3 (Design of Steel Structures – with UK, SG, MY Annexes) (Yeni)
BS5950 (Structural Use of Steelwork in Building) (Yeni)
TSC2016 (Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları) (Yeni)