ProtaStructure Lisans Karşılaştırma Tablosu

ProtaStructure inşaat sektöründe ve yapı tasarımında duyulan ihtiyaçlara uygun olarak farklı işlev setleri geliştirdi.

İnşaat mühendisliği öğrencileri için hazırladığımız ProtaStructure Öğrenci Sürümü ve programın özelliklerini tanımak için sunduğumuz Deneme Sürümü ile ilgili bilgi almak için Destek Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Genel PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Tanımlanabilecek en fazla kat adedi 5
Kat başına tanımlanabilen en fazla kolon ve perde adedi 30
Kat başına tanımlanabilen en fazla serbest çubuk adedi (kirişler limitsiz) 20
Süre Kısıtlaması 30 Gün 180 Gün
Ticari versiyonlarla proje uyumluluğu
DXF, DWG, PDF, DOCX formatlarına veri aktarımı
Çelik modelin gerçek Tekla nesnelerine çevrilmesi
IFC İthal ve İhraç ile diğer disiplinlerle koordinasyon
Autodesk Revit ile iki yönlü özel BIM veri transferi
Arka plan filigran yazısı olmayan hesap raporları
Şirket ve lisans bilgisi içeren özelleştirilmiş raporlar
Arayüz ve raporlarda çoklu-lisan desteği
Uluslararası Tasarım, Yük ve Deprem Şartnameleri Desteği
Fiziksel Modelleme PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Yapısal Elemanlar Kullanılarak Sezgisel ve Etkileşimli Modelleme
Tek Bir Merkezi 3-Boyutlu Model Etrafında Betonarme, Çelik ve Kompozit Modelleme
Çelik Makas, Aşık/Kuşak, Çapraz ve Gergi Çubuğu Elemanlarının Modellenmesi
Makas ve Kirişlerin Arasına Aşık Tanımlanabilmesi
Geliştirilmiş Bükme Sac ve Sıcak Haddelenmiş Çelik Profil Kütüphanesi
Birleştirilmiş Çekirdek Perdelerin Modellenmesi
Perde Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi
Dolgu Duvarlara Birden Fazla Delik Tanımlanabilmesi
Kısmi Dolgu Duvarların Modellenmesi
İki Nokta ile Dolgu Duvar Tanımlama
Kolon/Kiriş Kesit Sabit Noktalarının Belirlenmesi
Dinamik Veri Giriş Sistemi ile Esnek Modelleme
Poligon Şekilli Döşeme Boşlukları
Dikdörtgen, Daire veya Poligon Şekilli Düşük Döşeme Elemanları
Perde Bağ Kirişlerinin Modellenmesi
Bodrum Perdelerinin Modellenmesi
Güçlendirme Perdelerinin Modellenmesi
Kolon Mantolarının Modellenmesi
Bina Analizi için Farklı Modellerin Birleştirilmesi
Otomatik Analitik Modelleme PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Dünya Standartlarında 3-Boyutlu Analiz Model ve Sonlu Elemanlar Analizi
Otomatik Rijit Bölge ve Uç Mafsallarına Sahip Çubuk Elemanlar
Perde Duvarların SE-Kabuk ile Modellenmesi
Perde Duvarların Orta-Kolon ile Modellenmesi
Döşeme Sistemlerinin Bina ile Birlikte Analizi
Esnek (Yarı-Rijit) Diyafram Seçeneklerinin Kullanımı
Diyafram Seçeneklerinin Kat Bazında Kontrolü
Kolon Kesitlerinin SE Ağından Otomatik Olarak Çıkarılması
Analiz Yöntemleri PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Düşey ve Yatay Yükler Altında Statik Analiz
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Analizi
Mod Birleştirme ile Deprem Analizi
Özdeğer Analizi
İki Yönde Farklı R Katsayılarının Kullanımı
Tek Bir Analizde Çatlamış ve Çatlamamış Kesit Özelliklerinin Aynı Anda Kullanılması
Bodrumlu Yapıların İki-Aşamalı Analiz Yöntemiyle Analizi
Düşey Deprem Etkilerinin Otomatik Olarak Hesaplanması
Düzgün ve Değişen Sıcaklık Farkı Yüklemesi
Otomatik Rüzgar Yükleri
İnşaat Aşamaları Analizi
Zemin Yapı Etkileşimi
Deprem İzolatörleri
P-Delta Analizi
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi
Riskli Bina Değerlendirme
Tek Modlu Statik Artımsal İtme Analizi ve Değerlendirme
Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz ve Değerlendirme
Lif Kesit (Fiber) Elemanlar ile Doğrusal Olmayan Kuvvet-Deformasyon İlişkilerinin Hesabı
OpenSees Veri Paylaşımı ve Son-İşleme ile Performans Analizleri ve Değerlendirme
Döşeme Analizi ve Yük Aktarımı PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Döşemelerin Analitik Yöntemlerle Analizi
Döşemelerin Sonlu Elemanlar ile Analizi
Sonlu Elemanlar Döşeme Sonuçlarının Bina Analizi ile Birleştirilmesi
Kırılma Çizgileri ile Yük Aktarımı
Sonlu Elemanlar ile Yük Aktarımı
Betonarme Tasarım PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Kolon/Perde ve Kirişlerin Betonarme Tasarımı
Zımbalama Kontrolleri
Perde Duvarlarda Hasır Çelik ile Tasarım
Döşemelerde Hasır Çelik ile Tasarım
Betonarme Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Betonarme Kirişlerin Tasarım için Gruplanması
Şekli Bilinen Kesit Tiplerine Kolay Donatı Yerleştirme
Birleştirilmiş Çekirdek Perdelere Kolay Donatı Yerleştirme
Güçlendirme Perdelerinin Ankraj Tasarımı ve Detay Çizimleri
Kısa Konsolların Tasarımı ve Detay Çizimleri (ProtaDetails)
Merdivenlerin Tasarımı ve Detay Çizimleri (ProtaDetails)
Betonarme Detay Çizimleri PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Betonarme Detay Çizimlerinin Kontrol Amaçlı Öngörünümü
ProtaDetails ile ProtaStructure modellerinin Otomatik Betonarme Detay Çizimleri
Otomatik Pafta ve Çizim Yönetimi
Dinamik Metraj Tabloları ve Revizyon Yönetimi
Akıllı Donatılar ve Araçlar ile Otomatik veya Elle Donatılandırma ve Otomatik Metraj
Mühendislik Makroları ile Yapı Bileşenlerinin Tasarımı ve Detay Çizimleri (İstinat Duvarı, Merdiven, Vb.)
Güçlendirme Perdelerinin Otomatik Detay Çizimleri (Katlar Boyunca ve Tek Tek)
İstinat Duvarı Hesabında Eurocode, US ve TBDY2018 Yönetmeliklerine Göre Tasarım
TBDY2018 Yönetmeliğine Uyumlu Detay Çizimleri (Kolon Bindirmeleri, Boşluklar, Çirozlar, Kesitler, Vb.)
Havuz Sistemleri Tasarımı ve Detay Çizimleri
Çelik Tasarım PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Çelik Kolon ve Kirişlerin Tasarımı
Çelik Makas, Çapraz, Aşık ve Kuşakların Tasarımı
AISC (LRFD ve ASD), EC3, BS5950 ve Yeni Türk Çelik Şartnamesine Göre Çelik Tasarım
Çelik Elemanlarda Otomatik Düşey Sehim Kontrolü
Çelik Bağlantıların Otomatik Tasarımı
Çelik Cephe Iskelelerinin SE Analizi ve Tasarımı (ProtaDetails)
Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
ProtaSteel ile Cıvatalı ve Kaynaklı Çelik Bağlantıların Otomatik Olarak Tasarlanması ve Raporlanması
Intelliconnect ile Tüm Bağlantıların Otomatik ve Uygulanabilir Olarak Oluşturulması
Çelik Bağlantıların Kullanıcı Tanımlı Olarak Oluşturulması ve Saklanması
Baklava, Sac ve Izgara Sistemlerinin Tanımlanması
Otomatik Merdiven Basamakları Makrosu ile Merdiven Basamaklarının Hızlı Tanımlanması
Otomatik Korkuluk Tanımlama
Çelik Bağlantıların Tasarım Hesap Raporları
Genel Konstrüksiyon Resimleri
Güçlü Çakışma Kontrolleri ve Model Denetleme Araçları
Kapsamlı Parça ve Marka Numaralandırma Seçenekleri
Otomatik Parça ve Marka Çizimleri
Temel Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Tekil, Sürekli ve Izgara Temeller
Temel sistemlerinin SE Analizi
Kirişli/Kirişsiz Radye Temellerin SE Analiz ve Tasarımı
Kolonların Ortak Temel için Gruplanması
İstinat Duvarlarının Statik ve Dinamik Etkiler Altında Otomatik Tasarımı (ProtaDetails)
Kazık ve Kazık Gruplarının Taşıma Güçlerinin Belirlenmesi (ProtaDetails)
Kazıkların Yanal ve Düşey Yükler Altında Analizi (ProtaDetails)
Ortak Temel Analizi için Model Birleştirme
Kazıklı Tekil Temellerin Otomatik Tasarımı
Radye Temellerin Altına Kazık Tanımlanabilmesi
Geoteknik Rapor için Ön Tasarım Özetinin Raporlanması
Dokümantasyon PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Entegre Mühendislik Hesap Raporları
Proje Teslimleri İçin Sıralanmış ve Numaralanmış Rapor Setleri
Dışarıda Hazırlanmış Raporların ProtaStructure Raporlarıyla Birleştirilmesi
Otomatik İçindekiler Tablosu, Akıllı Bildirimler, Şirket Logosu, Barkod ve Çok Daha Fazlası…
BIM Entegrasyonu, Paylaşım, İşbirliği ve Koordinasyon Araçları PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Önde Gelen BIM Platformları ile Paylaşım ve Entegrasyon Araçları
IFC Dosya Paylaşımı Sayesinde Diğer Disiplinler ile Koordinasyon
2B ve 3B DXF dosyalarının ithal edilmesi ve CAD nesnelerinin yapısal nesnelere çevrilmesi
Analiz Modelinin Diğer Genel Amaçlı Analiz Programlarıyla Paylaşımı (SAP2000, ETABS, vb.)
Fabrikasyona Hazır 3-Boyutlu Çelik Modelinin Endüstri Standardı Platformlar ile Paylaşımı
Tüm Detay Çizimlerinin DWG ve DXF Formatlarına Çevrilebilmesi
Tüm Hesap Raporlarının Office ve PDF Formatlarına Dönüştürülebilmesi
Yönetmelik Desteği PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Eurocode 1 (Actions on Structures - with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS6399 (Loadings for Buildings - UK)
ASCE07 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures)
TS498 (Loads on Structures - TR)
MS1533 (Wind Loads)
Eurocode 2 (Design of Concrete Structures - with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS8110-97 (StructuralUse of Concrete - UK)
ACI 318 (Building Code Requirements for Structural Concrete)
CP65 (Structural Use of Concrete - SG)
HK-2004 (Structural Use of Concrete - Hong Kong)
TS500-2000 (Rules for RC Design of Structures - TR)
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance - SG
UBC97 (Uniform Building Code)
IBC 2018 (International Building Code)
SNI1726-2012 (Indonesia Seismic Code)
NSCP 2015 (National Structural Code of Philippines)
DPT 1301/1302-61 (Thailand Seismic Code)
TEC2007 (Specifications for Buildings to be Built in Seismic Zones - TR)
TEC2018 (Specifications for Buildings to be Built in Seismic Zones - TR)
ANSI/AISC 360-10 (Specification for Structural Steel Buildings LRFD/ASD)
Eurocode 3 (Design of Steel Structures – with UK, SG, MY Annexes)
BS5950 (Structural Use of Steelwork in Building)
TSC2016 (Specifications for Steel Structures - TR)
Destek ve Eğitim PS Std. PS Pro. PS Ent. PS Trial PS Edu.
Profesyonel Mühendislerden Kaliteli Teknik Destek
Prota Destek Portali Erişimi (Bilgi Bankası, Forum, Teknik Destek vb.)
Kapsamlı ProtaStructure Temel Eğitimi
Çevrimiçi Eğitim Videoları