BIM Nedir?

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) proje verilerinin 3-Boyutlu bir şekilde dijital olarak oluşturulduğu ve yönetildiği bir süreçtir. Bu veriler yapının kavramsal tasarımından yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü içinde yer alır ve koordine edilir. BIM, yapı sektörü için tasarlanmış bir dijital çalışma yöntemidir.

BIM kavramı, yapının yaşam döngüsü süresince mimar, mühendis ve diğer tüm yapı profesyonelleri arasında bir bilgi alışverişi ve verimli bir işbirliği ortamı yarattığı için mühendislik projelerine önemli düzeyde değer ve profesyonellik katmaktadır.

 

BIM'in Önemi

Uluslararası inşaat projelerinde, BIM teknolojisi bir dünya standardı haline gelmiş durumdadır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Finlandiya ve Singapur gibi ülkelerin hükümetleri, ihale ettikleri inşaat projelerinin sözleşmelerinde BIM kullanımını yüklenici ve tasarımcı firmalar için zorunlu hale getirdi. Bu ülkeler dışındaki birçok hükümet de çeşitli BIM çözümleriyle sektörü destekleyerek, BIM gerekliliğine vurgu yapmaya başladı.

Türkiye’de ise son birkaç yılda BIM sistemi kullanılmaya başlanmış olup giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin, İstanbul’da raylı sistem projelerinde BIM sistemi ile çalışılması zorunlu hale geldi. Böylece, BIM’e erken geçen uluslararası inşaat ve tasarım firmaları, henüz BIM ile tanışmayan ve bu teknolojiye yatırım yapmakta geç kalan rakiplerine karşı rekabet üstünlüğünü elinde bulunduruyor.

BIM’in Faydaları

İnşaat sektöründeki firmalar Yapı Bilgi Modellemesi sistemine geçerek tasarım aşaması, inşaat ve inşaat sonrasındaki süreçlerde verimliliği artırabilir ve tüm süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir.

BIM'in inşaat sektörüne sağladığı önemli faydalardan bazıları şöyle sıralabilir:

Veri Paylaşımı: BIM, tasarım profesyonelleri, tedarikçi, üretici, müşteri gibi tüm proje ortaklarının projede daha aktif bir şekilde rol almalarını sağlayarak projenin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar. Projenin tasarımına ve üretimine dair verilerin tek bir model içerisinde koordine edilmesi ve görselleştirilmesi ile değişik disiplinler arasında daha kaliteli bir işbirliği sağlar.

Tahmin Edilebilirlik: Bir yapı projesinin başlangıcından sonuna kadar planlanabilmesi ve görselleştirilebilmesi müşterilere projenin nasıl gerçekleşeceği konusunda daha net bir resim ortaya koyar. Projenin değişik parametreleri müşteri beklenti ve hedeflerine göre erken aşamalarda değiştirilebilir. BIM, proje sürecine dahil olan tüm tarafların önceden planlama yapmasına olanak tanır. Başka bir deyişle, önemli kararlar çok geç olmadan alınabilir ve böylece daha sonra maliyeti yükseltecek karar değişiklikleri öne alınarak zararların önüne geçilir.

Daha Az Hata: BIM sistemi; karmaşık ve büyük projelerde sıkça karşılaşılan dokümantasyon ve veri depolama problemlerine, proje bazlı izleme ve kontrol zorluklarına karşı da verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. BIM teknolojisi sayesinde, tüm gerekli veriler tek bir dosya üzerinde tutulabilir ve analiz edilebilir. Böylece, disiplinler arası koordinasyon hızlı bir şekilde ilerler ve oluşabilecek uyumsuzluklar ve çakışmalar vakit kaybetmeden tasarım aşamasında tespit edilerek çözümlenir.

Hızlı Proje Teslimi: BIM barındırdığı tüm verileri projelerde görev alan ekiplerin erişimine açarak, tüm bu ekipler arasındaki koordinasyon seviyesinin yükselmesini ve entegre bir çalışmaya olanak sağlayarak projenin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. BIM, proje planlamasının ve tasarımının da erken aşamalarda başlamasına olanak sağlar. BIM teknolojisi, 2B çizim tekniklerine göre çok daha hızlı ve doğru modelleme olanakları sağlar.

Prota’nın BIM Çözümü

ProtaBIM, ProtaStructure tarafından yönetmelik destekli olarak analizi yapılmış ve tasarlanmış olan yapısal modellerinin Mimar, BIM Uzmanı, İşveren, Denetçi, Elektrik ve Mekanik Mühendisleri gibi değişik disiplinlerdeki proje ortaklarıyla paylaşılması ve senkronize edilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

ProtaStructure’da modellenmiş yapılara ait modelleri Autodesk Revit gibi önde gelen BIM platformları ile ‘Akıllı Nesneler’ kullanarak paylaşabilirsiniz. Böylece, modeli her seferinde yeniden oluşturmak için zaman kaybetmemiş olursunuz.

Yapıyı modellemeye Autodesk Revit’te veya ProtaStructure’da başlayabilirsiniz. Daha sonra, oluşturduğunuz bu modeli çift yönlü olarak dilediğiniz kadar paylaşarak koordine edebilir ve güncelleyebilirsiniz. Tasarım süresince yaptığınız tüm değişiklikleri ve revizyonları meslektaşlarınızla anında paylaşabilir; proje sürecinizi bir bütün şeklinde devam ettirebilirsiniz.

Projenin ilerleyen dönemlerinde oluşabilecek problemleri henüz tasarım aşamasındayken tespit edebilirsiniz. Böylece, maliyeti kontrol altına alarak verimliliğinizi artırabilirsiniz.

ProtaBIM ile;

Önde gelen BIM platformları ile senkronize çalışın.

Proje revizyonlarını kolayca tespit edin ve yönetin.

Proje ortaklarıyla koordinasyonunuzu artırın.

Tekrar eden işleri azaltın ve projeleri daha hızlı teslim edin.

Verimliliğinizi ve karlılığınızı artırın.

Konularında uzman inşaat mühendislerinden kaliteli teknik destek alın.