ProtaStructure 2019 ile TBDY 2018'e Uygun Projelendirme 1

Prota Yazılım Ürün Yöneticisi Burçin Şahinalp'in sunduğu webinar kaydında 2019 Ocak ayında yürürlüğe giren Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin (TBDY 2018) getirdiği kurallar, modelleme teknikleri ve kısıtlamalar ve ProtaStructure 2019'daki yenilikler yer alıyor.

ProtaStructure 2019 ile TBDY 2018’e Uygun Projelendirme – 1 Webinar İçeriği

Deprem Parametrelerinin Tanımlanması
Bodrum perdelerinin tanımlanması
Bağ kirişli perdelerin tanımlanması
Çekirdek Perdelerin Tanımlanması
Etkin Kesit Rijitliklerinin Kullanımı
Yük kombinasyonlarının Tanımlanması
- Bodrumlu Yapılar
- Çatlamış Kesitler
Düşey Deprem Etkileri
Sonlu Elemanlar Kabuk Perde modelleri
Esnek Diyaframların Kullanımı
Bodrumlu Yapıların Analizi ve Bina Tabanı Kontrolü
Perde Çerçeve Kontrolü ve Bağ Katsayılarının Hesabı
Analiz Öncesi ve Analiz Sonrası Raporların Yorumlanması
Kolon Detay Çizimleri
Perde boşluklarının detay çizimleri
Perde Kesit Çizimleri