Kitaplık

Yükleme Hazırlayıcısı

Özet

ProtaStructure farklı yönetmeliklerin öngördüğü yükleme kombinasyonlarını otomatik olarak hazırlayabilmektedir. Bu dokümanda farklı tasarım ve deprem yönetmeliklerinde öngörülmüş yükleme kombinasyonları verilmiş ve ProtaStructure’ın Yükleme Hazırlayıcısındaki seçenekler açıklanmıştır.

Dökümanı Gör