Kitaplık

Yapısal Olmayan Elemanlara Etkiyen Deprem Kuvvetleri

Özet

ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 6’ deki hesap esaslarını dikkate alarak, yapısal olmayan elemanların deprem etkilerini belirlemektedir.

Bu dokümanda, yapısal olmayan elemanlar üzerindeki deprem etkilerinın TBDY 2018 Bölüm 6 uyarınca belirlenmesine dair hesap detayları paylaşılacaktır.

Dökümanı Gör