Kitaplık

TBDY 2018’e Uygun Hedef Yerdeğiştirme Hesabı

Özet

Bu dokümanda, doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden Artımsal İtme Analizi için TBDY 2018 Bölüm 5B uyarınca yapılan hedef yerdeğiştirme hesabının detayları paylaşılacaktır.

Dökümanı Gör