Kitaplık

Subasmanlı Yapıların Modellenmesi

Özet

Bu kitapçıkta yapıda suyun basmayacağı ilk kat yüksekliği olarak basitçe tanımlanan Subasman modelinin ProtaStructure’da kiriş elemanlarını kullanarak nasıl oluşturulabileceği açıklanmaktadır.

Dökümanı Gör