Kitaplık

Nervür ve Kaset Döşeme Yükleri

Özet

Bu doküman nervürlü ve kaset döşemelerin üzerindeki yüklerin hesaplanmasını ve analizini anlatmaktadır. Nervürlü ve kaset döşemelerin modellenmesi ve tasarımı bu döküman kapsamı dışındadır.

Dökümanı Gör