Kitaplık

Mevcut Binaların Değerlendirilmesi: Doğrusal Hesap Yöntemi

Özet

Bu dokümanda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) kapsamında ProtaStructure’da mevcut binaların değerlendirilmesi konusu örnek bir yapıda doğrusal elastik yöntem hesapları elle yapılarak ProtaStructure sonuçları ile karşılaştırılacaktır.

Dökümanı Gör