Kitaplık

Lifli Polimer Güçlendirme

Özet

ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 15B uyarınca, lifli polimer ile sargılanan kolon ve kirişlerde dayanım ve süneklik artışı hesabını kullanıcılarına sunmaktadır.

Bu dokümanda TBDY 2018 15B doğrultusunda örnek yapıdaki kolon ve kirişlere uygulanan lifli polimer güçlendirmenin, hesap detayları incelenecektir ve ProtaStructure tarafından verilen sonuçlar el hesaplarıyla karşılaştırılacaktır.

Dökümanı Gör