Kitaplık

İstinat Duvarı Basınç Katsayıları Hesabı (TBDY 2018)

Özet

ProtaDetails, TBDY 2018 Bölüm 16’ daki hesap esaslarını dikkate alarak, istinat duvarı basınç katsayılarını belirlemektedir.

Bu dokümanda, istinat duvarı basınç katsayılarının TBDY 2018 Bölüm 16 uyarınca belirlenmesine dair hesap detayları paylaşılacaktır.

Dökümanı Gör