Kitaplık

Güçlendirme Perdelerinin Kırılma Türünün Belirlenmesi

Özet

ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 15’teki hesap esaslarını dikkate alarak, mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında değerlendirmesini “Mevcut Bina Değerlendirme” özelliği ile sunuyor. Bu dokümanda ise TBDY 2018 15.5.2.2 doğrultusunda yapılan, güçlendirme perdeleri için kırılma türü sınıflandırmasına dair hesap detayları sayısal örneklerle açıklanıyor.

Dökümanı Gör