Kitaplık

Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

Özet

ProtaStructure’da döşemelerin rijitlik katsayıları farklı analiz yöntemleri için düzenlenebilmektedir. Bu analiz yöntemlerinden ilki Sonlu Elemanlar döşeme analizi ile binadan bağımsız düşey yükler altında çözümleme yöntemi, diğeri ise döşemelerin bina modeline dahil edildiği tüm kombinasyonlar altında Sonlu Elemanlar yöntemi ile çözümleme yöntemidir.

Bu makalede her iki yöntemle de incelenmiş olan bir model, SAP2000’e aktarılarak tekrar analiz edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Dökümanı Gör