Kitaplık

Deprem Kayıtlarının Ölçeklendirilmesi

Özet

Güvenli yapılarla güvenli şehirler oluşturmak yalnızca yeni binaları özenle yapmayı değil aynı zamanda mevcut yapı stoğunu da düzenlemeyi gerektiriyor. Bu sebeple, özellikle de ülkemiz gibi şiddetli depremlerin sık sık yaşandığı coğrafyalarda mevcut bina değerlendirme önemli bir mesele halindedir. Deneyimli yapı mühendisleri tarafından geliştirilen ProtaStructure, mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında değerlendirmesini TBDY 2018 Bölüm 15’te verilen esaslara uygun şekilde sunuyor.

Ayrıca “Mevcut Bina Değerlendirme” özelliği kapsamında Zaman Tanım Alanında Analiz imkanı da mevcut! Bu dokümanda, Zaman Tanım Alanında Analiz için ProtaStructure tarafından seçilen yer hareketi kayıtlarının ölçeklendirilmesi sayısal örnekler üzerinden açıklanıyor.

Dökümanı Gör