Kitaplık

Deprem Derz Boşluğu Hesabı (TBDY 2018)

Özet

Bitişik nizamda planlanan yapıların deprem etkisiyle birbirlerine zarar vermesi “çekiçleme etkisi” olarak tanımlanır. Çekiçleme etkisi ile bitişik nizamdaki yapılar, deprem esnasında birbirlerine zarar vererek birbirlerinin performans düzeylerini önemli ölçüde düşürebilmektedir. Bu sebeple, çekiçleme etkisini önlemek için deprem derz boşluğu hesabı hayati öneme sahiptir. Farklı zemin oturmalarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile sıcaklık değişmelerinin etkisi dışında, bina blokları veya mevcut eski binalarla yeni yapılacak binalar arasında, sadece deprem etkisi için bırakılacak derz boşluklarının hesap esasları TBDY Bölüm 4.9.3’te detaylı bir şekilde verilmektedir.

Güvenli bina tasarımı yalnızca yeni binaların tasarım sürecini değil, bu binaların etkileyebileceği mevcut binaların da göz önünde bulundurulmasını kapsıyor. Bu sebeple, ProtaStructure’ın kapsamlı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) desteği, deprem derz boşluklarının hesaplanabilmesine imkan veriyor!

ProtaStructure ile deprem derz boşluğu hesabını nasıl yapacağınızı bu doküman ile hızlıca öğrenebilirsiniz! Dokümanda hem yönetmeliğin ilgili maddelerine dair açıklamalara hem de kat seviyeleri aynı olan iki bina modeli ile gösterilen hesaplama örneğine yer veriliyor.

Dökümanı Gör