Kitaplık

Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği (TBDY 2018)

Özet

ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 7.5 ‘deki hesap esaslarını dikkate alarak, “süneklik düzeyi yüksek çerçeve sistemlerinde kolon birleşim bölgelerinin kesme güvenliği” kontrolünü yapmaktadır. Bu dokümanda, TBDY 2018 Bölüm 7.5.2 uyarınca, kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme kuvvetleri ve limitlerinin belirlenmesine dair hesap detayları paylaşılacaktır.

Dökümanı Gör