Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Hakkında

26 Kasım 2018

Değerli Meslektaşımız,

Bildiğiniz üzere, yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’miz (TBDY 2018) Ocak ayında yürürlüğe girecektir.

Yeni deprem yönetmeliğimiz, depreme karşı güvenli yapı tasarımı için daha modern yaklaşımlar ve yeni yöntemler içermekte; modelleme teknikleri açısından kalite kriterleri ve kısıtlamalar getirmektedir.

Yeni yönetmelikte, Türkiye'nin deprem tehlike haritası tamamen yenilenmiş, deprem bölgeleri sınıflandırılması kaldırılmış, analiz ve tasarımda kullanılan yapısal modellerin sahip olması gereken kalite net bir şekilde belirtilmiş ve yapılardan beklenen deprem performansına göre kullanılması gereken analiz yöntemleri kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır.

Şüphesiz ki, yeni yönetmeliğimiz, kullanılan yazılımlardan ve mühendislerden beklenen teknik becerilerin ve bilgilerin çıtasını daha yükseğe taşımaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, getirilen esaslar, el hesabı bir yana, yapıların genel amaçlı analiz yazılımları ile tasarlanabilmesini ve kontrol edilmesini oldukça zorlaştırmış, uygulanması gereken analiz adedini arttırmış, analiz sonrası işlemler ile uygulayıcı hatalarına daha açık hale getirmiştir.

Bu zorlukların farkında olarak, analiz ve tasarım sürecinin kolaylaştırılması ve muhtemel hataların azaltılması için yeni deprem yönetmeliğimiz kapsamında, ProtaStructure 2019 ile içereceğimiz yeniliklerden bazılarını aşağıda saymak isteriz:

Deprem Tasarım Sınıfı, Yapı Yükseklik Sınıfı gibi Bölüm 3 ve 4’te belirtilen sınıflandırma ve performans hedefi belirleme işlemlerinin uygulanması,

Bodrumlu / podyumlu yapıların analizi (iki aşamalı analiz yöntemi),

Etkin kesit rijitliklerinin tek bir analizde sadece depremli kombinasyonlar için otomatik olarak kullanılabilmesi,

İç kuvvetlerin dayanım fazlalığı katsayısıyla yönetmeliğe uygun olarak artırılması,

Temele aktarılan kuvvetlerin yönetmeliğe uygun olarak hesaplanması,• Üst yapı / alt yapı titreşim periyodu kontrolleri,

Perde-çerçeve sistemi kontrolleri ve bağ kirişli perdelerin tanımı ve gereksinimlerinin uygulanması,

Birleştirilmiş (çekirdek / poligon) perdelerin modellenmesi, analizi ve tasarımı,

Döşemelerin ve perdelerin kabuk elemanlar ile modellenmesi,

İstenen katlarda esnek diyaframların kullanımı,

İleri performans hedefleri için doğrusal olmayan analizlerin istenmesi,

Kolon bindirmelerinin, perde kesitlerinin ve kiriş detay çizimlerinin tasarım esasları bölümüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi,

Mevcut ve izolatörlü yapıların tasarımı

Tüm kullanıcılarımızın bildiği gibi, ne kadar otomasyon yapılırsa yapılsın kullanılan yazılımların güçlü ve güvenilir bir altyapıya sahip olması, mühendislere esneklik sağlayabilmesi ve şeffaf bir şekilde bilgi verebilmesi, en önemli ilkelerimizdir.

ProtaStructure ekibi olarak, komisyon çalışmalarında da yer aldığımız yeni deprem yönetmeliği desteğini olabildiğince hatasız uygulamak ve yönetmelik gereklerini en kapsamlı şekilde sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştirme aşamalarımızı çok büyük oranda tamamladık. Yakın bir zamanda destek kapsamımız hakkında daha detaylı bilgiler içeren bir duyuru daha yapacağız.

Yapı tasarımında en güvenilir mühendislik çözümü olan ProtaStructure, yeni deprem yönetmeliğine zaten son versiyonlarda getirdiği özellikler ile hazır hale gelmişti. Ocak 2019 başında yayınlanması planlanan ProtaStructure 2019 sürümü ile birlikte kapsamlı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) desteği kullanıcılarımız ile buluşacaktır.

Saygılarımızla,
Mustafa Tümer TAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
ProtaStructure Ürün Yöneticisi