ProtaStructure'da Kiriş Yüklerinin Otomatik olarak Hesaplanması

ProtaStructure’da kiriş yük hesapları kırılma çizgileri yöntemi ya da sonlu elemanlar kiriş yük hesabı ile yapılmaktadır. Bu videoda iki yöntem arasındaki fark anlatılmaktadır.