Türkiye’deki Yapıların Deprem Tasarımına Genel Bakış ve 30 Ekim 2020 Sisam-Seferihisar Depremi Değerlendirmesi

Webinar
1 Aralık 2020

Türkiye’deki Yapıların Deprem Tasarımına Genel Bakış ve 30 Ekim 2020 Sisam-Seferihisar Depremi Değerlendirmesi

Kaçırmamanız gereken bir webinar daha!

Türkiye’deki Yapıların Deprem Tasarımına Genel Bakış ve 30 Ekim 2020 Sisam-Seferihisar Depremi Değerlendirmesi webinarımıza kaydolun.

Webinar İçeriği Bölüm 1:

  • Yapıların Deprem Davranışı
  • Yönetmeliklerin Deprem Tasarım Felsefesi
  • Türkiye’de Deprem Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi
  • Yapıların Deprem Tasarımında Modern Yaklaşımlar
  • Genel Değerlendirme ve Öneriler

Webinar İçeriği Bölüm 2:

  • Depreme ait sismik verilerin yapı mühendisliği açısından değerlendirilmesi
  • Yıkımlar ve nedenleri
  • Yapısal hasarlar ve nedenleri
  • Genel değerlendirme

Konuşmacılarımız:

1. bölümde, Türkiye’deki Yapıların Deprem Tasarımına Genel Bakış bölümünde “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem Yalıtımlı Binaların Tasarım Kuralları” bölümü hazırlama komisyonu üyesi ve aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi Dr. Cüneyt Tüzün,

2. bölümde, “Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar” bölümünün hazırlama komitesinde de yer alan OBS Deprem Mühendisliği Çözümleri kurucusu, Anti Seismic Systems International Society (ASSISi), Deprem Güçlendirme Derneği ve Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi yönetim kurulu üyesi Dr. Bahadır Şahan.

Kayıt Ol