ProtaStructure 2016 Uygulamalı Eğitimi - Ankara

16 Ekim 2017

Eğitim Yeri: Prota Bilgisayar Ankara Ofisi
Eğitim Tarihi: 16-17-18 Ekim 2017
Eğitim Saati: 10:00 - 17:00
Katılım Ücreti: Kullanıcılarımız için ücretsizdir.

 • Eğitimlerimiz ProtaStructure 2016 ürününü satın alan kullanıcılarımız için ücretsizdir.
 • Program sahibi olmayan katılımcılar için Temel Düzey eğitim ücreti 900 TL + KDV’dir.
 • Temel düzey eğitim süresi 3 gün ve toplam 18 saattir.
 • %50 öğrenci indirimi için katılımcıya ait öğrenci belgesi veya öğrenci kartının ibrazı zorunludur.

Kayıt için iletisim@prota.com.tr e-posta adresine ad, soyad, telefon numarası ve katılmak istediğiniz tarihleri gönderebilirsiniz.

Adres: Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. No:27 06550 Çankaya Ankara
Tel: 0312-490 52 25 Faks: 0312-490 52 42


Temel Düzey Eğitim İçeriği

Yapısal Model

 • Aks sisteminin oluşturulması
 • Kolon, perde ve kiriş elemanları ve özellikleri
 • Döşeme sistemlerinin modellenmesi
 • Dinamik Veri Giriş Sistemi ile esnek modelleme imkanları
 • Döşeme/Kolon Kenarı Serbest Çizim Nesnesiyle düzensiz geometrilerin modellenmesi
 • Yük kütüphanesi ile döşeme ek sabit yüklerinin ve kiriş duvar tiplerinin tanımlanması
 • Kiriş duvar yüklerinin hızlı bir şekilde tanımlanması ve kopyalanması
 • Döşemelerden kiriş ve kolonlara yük aktarım seçenekleri ve etkin şekilde kullanımı
 • Katların Oluşturulması, Katların Türetilmesi ve Benzer Kat Sistemleri
 • Mimari DXF Çizimlerinin altlık olarak kullanımı veya verilerin otomatik alınması

Model Seçenekleri ve Bina Analizi

 • Yönetmelik Seçimi ve Yükleme Kombinasyonlarının Belirlenmesi
 • Deprem Parametreleri ve Deprem Spektrumunun Tanımlanması
 • Perde Duvar Modellerinin doğru şekilde kullanımı
 • Rijit ve Esnek Diyafram Seçenekleri
 • Döşemelerin Bina Modeline Dahil Edilmesi ve yük aktarım seçenekleri
 • Bina Analizi ve 3-Boyutlu Sonlu Elemanlar Modelinin Detaylı İncelenmesi
 • Analiz sonrası raporlarının incelenmesi ve yorumlanması

Eleman Tasarımı ve Donatı Hesapları

 • Kolon, perde ve kiriş donatılarının topluca hesaplanması ve tasarım seçenekleri
 • Kolon, perde ve kiriş donatılarının etkileşimli olarak irdelenmesi ve alternatiflerin kontrolü
 • Kirişlerin donatılarının tipleştirilmesi
 • Donatı hesap raporlarının hazırlanması

Döşeme Sistemlerinin Tasarımı

 • Analitik (Moment Katsayıları) yöntemiyle döşeme sistemlerinin analizi ve tasarımı
 • Analitik ve Sonlu Elemanlar yöntemleri kullanılarak ekonomik döşeme tasarım araçlarının incelenmesi

Temel Sistemleri

 • Tekil, Kazıklı Tekil ve Sürekli Temel Sistemlerinin Tasarımı
 • Kirişli/kirişsiz ve Kazıklı radye temellerin modellenmesi ve donatılandırılması
 • Tüm temel Sistemlerinin sonlu elemanlar ile tasarımı

Mühendislik Raporları

 • Rapor setleri oluşturulması ve tüm raporların birleştirilmesi
 • Akıllı Rapor Bildirimleri, İçindekiler Tablosu ve Navigasyon imkanlarının kullanımı
 • Raporların özelleştirilmesi ve paylaşımı

ProtaDetails ile Detay Çizimleri

 • Tüm detay çizimlerinin otomatik oluşturulması, dinamik paftalama ve ölçekleme seçenekleri
 • İstinat duvarı, Çelik İskele, Merdiven, Menfez, Güçlendirme Perdesi gibi mühendislik makrolarıyla diğer yapısal bileşenlerin hesap ve detay çizimleri