Lisans Karşılaştırma

ProtaStructure Standart

Sadece betonarme proje yapan, güçlendirme ve gelişmiş analiz özelliklerine ihtiyaç duymayan profesyoneller için geliştirilmiştir. Standart paket ile ProtaStructure’ın tüm kullanım kolaylıklarıyla birlikte Türk yönetmelikleriyle uyumlu analiz ve tasarım özelliklerine ulaşırsınız.

ProtaStructure Profesyonel

Standart pakete ek olarak: Betonarme, çelik ve kompozit modellemeyi bir arada sunar. P-Delta Analizi, Riskli Bina Kontrolü ve Elastik Performans Değerlendirmesi bu pakette yer alır. Döşeme sistemleri ve kiriş yükleri Sonlu Elemanlar ile hesaplanabilir. Kazıklı temel tasarımları ve Zemin-Yapı Etkileşimli analiz gerçekleştirilebilir. Raporlar İngilizce veya Türkçe olarak alınabilir.

ProtaStructure Enterprise

Profesyonel pakete ek olarak: Döşeme sistemleri bina modeli ile uyumlu ağ oluşturularak analiz edilebilir. Modelleme hızını artırmak amacıyla farklı projeler kat kat veya bir bütün olarak tek bir modelde birleştirilebilir. Pushover, İnşaat Aşamaları analizi ve sismik izolatörler bu pakette yer alır. Uluslararası tasarım ve deprem yönetmelikleri kullanılabilir.

Fiziksel Modelleme Std Pro Ent
Beton Elemanların Modellenmesi
Çelik ve Kompozit Elemanların Modellenmesi
Eğimli Elemanların Modellenmesi
Bina Analizi için Farklı Modellerin Birleştirilmesi
Analitik Modelleme Std Pro Ent
Perde Duvarların SE Kabuk ile Modellenmesi
Perde Duvarların Orta-Kolon ile Modellenmesi
Zemin Yapı Etkileşimi
Deprem İzolatörleri
Döşeme Sistemlerinin Bina İle Birlikte Analizi
Analiz Yöntemleri Std Pro Ent
Düşey ve Yatay Yükler Altında Statik Analiz
Özdeğer (Eigenvalue) Analizi
İnşaat Aşamaları Analizi
Isı Farkı Yüklemesi
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile Deprem Analizi
Mod Birleştirme ile Deprem Analizi
P-Delta Analizi
Mevcut Bina Değerlendirme ve Güçlendirme Std Pro Ent
Doğrusal Elastik Bina Değerlendirme Yöntemi
Riskli Bina Değerlendirme
Tek Modlu Statik Artımsal İtme Analizi
Çok Modlu Artımsal İtme (IRSA)
Döşeme Analizi ve Yük Aktarımı Std Pro Ent
Döşemelerin Analitik Yöntemlerle Analizi
Döşemelerin Sonlu Elemanlar ile Analizi
Sonlu Elemanlar Döşeme Sonuçlarının Bina Analizi ile Birleştirilmesi
Kırılma Çizgileri ile Yük Aktarımı
Sonlu Elemanlar ile Yük Aktarımı
Betonarme Tasarım Std Pro Ent
Kolon/Perde ve Kirişlerin Betonarme Tasarımı
Zımbalama Kontrolleri
Perde Duvarlarda Hasır Çelik ile Tasarım
Döşemelerde Hasır Çelik ile Tasarım
Betonarme Döşeme Sistemlerinin Tasarımı
Betonarme Kirişlerin Tasarım için Gruplanması
Temel Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı Std Pro Ent
Tekil, Sürekli ve Izgara Temeller (Analitik ve Sonlu Elemanlar)
Kirişli/Kirişsiz Radye Temellerin SE Analiz ve Tasarımı
Kolonların Ortak Temel için Gruplanması
Ortak Temel Analizi için Model Birleştirme
Kazıklı Temeller (Tekil ve Radye)
Yönetmelik Desteği ve İngilizce Rapor Std Pro Ent
İNGİLİZCE Rapor Oluşturma
Eurocode 1 (Actions on Structures – with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS6399 (Loading for Buildings – UK)
TS498 (Loads on Structures - TR)
Eurocode 2 (Design of Concrete Structures – with UK, IR, SG, MY Annexes)
BS8110-97 (Structural Use of Concrete - UK)
CP65 (Structural Use of Concrete - SG)
HK-2004 (Structural Use of Concrete – Hong Kong)
TS500-2000 (Rules for RC Design of Structures - TR)
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance
Eurocode 8 EN1998 Design of Structures for Earthquake Resistance – Singapur
TEC 2007 (Specifications for Buildings to be Built in Seismic Zones - TR)
ProtaDetails Std Pro Ent
Çelik İskele Hesap ve Detay Çizimleri
İstinat Duvarı Hesap ve Detay Çizimleri
Merdiven Hesap ve Detay Çizimleri
Güçlendirme Perdesi Hesap ve Detay Çizimleri
Menfez Kalıp Çizimleri
Kuyu/Kademeli Temel Kalıp Çizimleri
Perde Duvar Kalıp Çizimleri
Akıllı Donatılarla Çizim ve Metraj
ProtaStructure Modellerinden Otomatik Çizim Üretimi ve Akıllı Paftalama
Genel CAD Özellikleri, Katmanlar, Stiller, Ölçüler, Komut Satırı, Kağıt Düzlemi (Layout) vb.
DWG/DXF Dosya Formatlarıyla Uyumluluk